events

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮೀ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ

ಓ೩ಮ್

ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಭವನ

ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೦೪

ದಿನಾಂಕ: 02-09-2018 ಭಾನುವಾರದಂದು

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮೀ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 9-00  ರವರೆಗೆ – ವಿಶೇಷ ಹವನ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10:15 ರವರೆಗೆ – ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಪಂ || ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮ

ಇವರಿಂದ.

ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಉಪಾಹಾರ

ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ


Aum

Arya Samaj, Shraddhananda Bhavan

VV Puram, Bangalore – 4

On 02nd September 2018, Sunday

Celebration of Krishna Janmashtami

8.00am to 9-00 am – Havan

9am to 10:15am – Pravachan by:

Vedadhyayee Pt. Sudhakara Sharma

Followed by Shanti paaTha and upaahaara

Request your gracious presence with family and friends